Tjenester
Foruten å forestå lovpålagt revisjon, tilbyr vi teknisk hjelp til utarbeidelse av årsregnskaper og ligningspapirer.

For øvrig bistår vi i spørsmål knyttet til:

     • Internkontroll
     • Avgift
     • Skatt/skatteplanlegging
     • Arv/generasjonsskifte
     • Budsjettering/likviditetsstyring
     • Fusjon/fisjon
     • Omorganisering/restrukturering

Vi samarbeider med advokater i de tilfellene dette er ønskelig eller nødvendig.

Vi bestreber oss på å yte kunden den kvalitet og service han har krav på, og at vårt arbeide skal være utført innen avtalt tid og innen lovens frister.

Våre honorarer beregnes ut fra medgått tid på oppdraget.
 
Foto: Magne Ruud
Copyright © 2017 by ValdresRevisorene AS · All Rights reserved
E-Mail: post@valdresrevisorene.no
 
Webmaster: