Vårt kontor ligger på Fagernes, i 2 etg i Valdresvegen 6, med utsikt over parken og fjorden. Kontorfellesskapet består av til sammen 12 personer med forskjellig teoretisk bakgrunn og yrkeserfaring. Vår historie går tilbake til 1978. ValdresRevisorene AS har også et avdelingskontor i Hedalen. Vi ønsker å være næringslivet i Valdres sin foretrukne samarbeidspartner innenfor fagområdene revisjon, regnskap, skatt og avgift.

ValdresRevisorene AS har Finanstilsynets godkjenning som revisjonsselskap, samt autorisert regnskapsførerselskap og har til sammen over 350 kunder i ulike bransjer, herunder handel, industri, bygg og anlegg, banker, forsikringsselskaper, turistnæringer og tjenesteytende næringer med mer.

De aller fleste kundene er lokalisert i Valdres, men vi har også en god del kunder i øvrige deler av østlandsområdet.
                   
Ta gjerne kontakt på telefon 61 36 57 50 for en uformell samtale om dine tanker og behov.
ValdresRevisorene AS
Valdresvegen 6, 2900 Fagernes
E-postl: post@valdresrevisorene.no
Telefon: (+47) 61 36 57 50
Autorisert regnskapsførerselskap
Copyright © 2020 by ValdresRevisorene AS · All Rights reserved
Webmaster: