ValdresRevisorene AS er et kontorfellesskap bestående av ValdresRevisorene AS og ValdresØkonomene AS.

Våre kontorer ligger på Fagernes, i 2 etg. Valdresvegen 6, med utsikt over parken og fjorden. Kontorfellesskapet består av til sammen 13 personer med forskjellig teoretisk bakgrunn og yrkeserfaring. Vår historie går tilbake til 1978. ValdresRevisorene AS har også et avdelingskontor i Hedalen.

ValdresRevisorene AS har Finanstilsynets godkjenning som revisjonsselskap og har til sammen over 350 kunder i ulike bransjer, herunder handel, industri, bygg og anlegg, banker, forsikringsselskaper, turistnæringer og tjenesteytende næringer med mer.

De aller fleste kundene er lokalisert i Valdres, men vi har også en god del kunder i øvrige deler av østlandsområdet.

ValdresØkonomene AS er et autorisert regnskapsførerselskap.

Ta gjerne kontakt på telefon 61 36 57 50 for en uformell samtale om dine tanker og behov.
 
Foto: Magne Ruud
ValdresRevisorene AS
Valdresvegen 6, 2900 Fagernes
E-postl: post@valdresrevisorene.no
Telefon: (+47) 61 36 57 50
Copyright © 2019 by ValdresRevisorene AS · All Rights reserved
Webmaster: