ValdresØkonomene AS
 
ValdresØkonomene AS er heleid av ValdresRevisorene AS.

Org.nr.: 996 992 950MVA

Selskapet holder til i Fagernes sentrum og deler kontor med ValdresRevisorene AS. Vi tilbyr næringslivet bistand innen regnskap og økonomi, der arbeidet blir utført av fagpersoner med bakgrunn i regnskap og revisjon. Vi ønsker deg velkommen til en uforpliktende samtale om dine behov for tjenester knyttet til:
• Regnskapsførsel
• Årsregnskap
• Skatt
• Likningsdokumenter
• Aksjonærregisteroppgaver
• Innsending til myndighetene via ALTINN
• Merverdiavgift
• Generasjonsskifte
• Arv
• Omdanning
Kontakt oss gjerne på telefon 61 36 57 50 og spør etter Hege K. Tronrud eller Olve Lie.
E-post: val-hall@valdresrevisorene.no.
Du kan besøke oss i Valdresvegen 6, 2900 Fagernes, 2. etg.
ValdresRevisorene AS
Valdresvegen 6, 2900 Fagernes
E-postl: post@valdresrevisorene.no
Telefon: (+47) 61 36 57 50
Copyright © 2019 by ValdresRevisorene AS · All Rights reserved
Webmaster: